Początek sezonu golfowego UKS Fairway!


logo uks
a,pic1,1077,62710,84663,show2sportsupportW dniu 18 kwietnia odbędzie się Dzień Otwarty UKS Fairway Krzeszowice i IV Turniej „Greengolf” o Puchar Prezesa Zarządu KPiD w Krzeszowicach. Ze względu na duża liczbę zgłoszeń w tym dniu uczestniczyć w zajęciach będą studenci krakowskich uczelni a w dniu 25 kwietnia zajęcia i Turniej odbędzie się dla uczniów Liceum w Krzeszowicach oraz młodzieży z gimnazjów Gminy Krzeszowice. Oprócz turniejów golfowych i Dwuboju piłkarsko-golfowego pod patronatem Jerzego Dudka odbędą  się zajęcia w każdą sobotę w miesiącu kwietniu, maju i czerwcu – sesja wiosenna i we wrześniu i październiku – sesja jesienna.  Miejsce; Pole Golfowe w Paczółtowicach, soboty, godzina: 10 – 13. Zajęcia są dofinansowanie przez Burmistrza Gminy Krzeszowice w oparciu o realizację projektu z  zakresu sprzyjania rozwojowi sportu   pod nazwą GOLF DLA GMINY KRZESZOWICE oraz przez Fundację Sport Support Coca Cola Lider Animator.