Antyczne Igrzyska 2013

W dniu 18 września /środa/ 2013 roku zostanie zorganizowana impreza sportowa pod nazwą: „Starożytne Igrzyska Olimpijski Młodzieży Szkolnej Powiatu Krakowskiego”.  Igrzyska są  częścią programu wychowania fizycznego obowiązującego w naszej szkole od września 2012 roku. Obejmuje on zapoznanie uczniów z  dyscyplinami odbywającymi się w starożytności takimi jak różne rodzaje biegów i pięć dyscyplin pentatlonu. Program akcentuje naśladowanie antycznych wzorów jakie wypracowano w ponad tysiącletniej historii igrzysk. Jest to cykl  zajęć odbywających się corocznie w szkole według schematu i reguł podobnych do tych obowiązujących w czasach starożytnych. Pozwalają one młodzieży na kontynuowanie antycznych zmagań olimpijskich i poczucie  więzi z ich starożytna tradycją. ”To właśnie w Olimpijskiej tradycji najwyraźniej przejawia się idea równości i braterstwa, wywodząca się bezpośrednio z greckiego humanizmu i propagująca przyjaźń zamiast wrogości i sportową rywalizacje zamiast walki”. [1]

Nie sposób też pominąć znaczenia wychowawczej roli igrzysk, związanej z przestrzeganiem zasad fair play. Staje się to tym ważniejsze, że współbrzmi to z filozofią kalokagathos, czyli dążeniem do zrównoważonej doskonałości w sferze intelektualnej i fizycznej. „Olimpizm mieści się w nurcie pedagogiki humanistycznej, jest otwarty na człowieka, który stale i konsekwentnie „rozgrzewa” siebie wewnętrznie do działania. (…) Wysuwa się zatem potrzeba nawiązywania do tradycji, według której boisko jest zrobione na miarę człowieka”[2]

[1] Ruszcyc F., w: Dobrowolski W. Sport i Igrzyska Olimpijskie w Starożytności, Muzeum Narodowe Warszawa 2004 s.9


[2]Zuchora K., Serce sportu zaczęło bić w starożytnej Grecji, „Olimpionik” Nr 1(4) 2011 s.8-9