IV Turniej Greengolf

W dniu 18 kwietnia UKS Fairway działający przy Liceum rozpoczął wiosenny sezon golfowy. Pierwsze zajęcia przeznaczone zostały na organizację „Dnia otwartego” UKS skierowanego do studentów krakowskich uczelni. Podobnie jak w ubiegłym roku po 100_7938zapoznaniu się z polem golfowym i podstawami gry na greenie, zaproszeni goście wzięli udział w „IV Turnieju „GREENGOLF” o Puchar Prezesa KPiD w Krzeszowicach. Rozegrano turniej w kategorii K i M. Najlepiej grającą studentką okazała się Weronika Zagórowska, drugie miejsce zajęła Magdalena Tkacz a trzecie Malwina Pawłoszczyk. Wśród studentów pierwsze miejsce zajął Kamil Stańko /absolwent LO Krzeszowice/, drugi był Luca Cotecchia /student z Neapolu/ a na trzecim miejscu zakończył rywalizację w zawodach Jan Tomczyk. W całych rozgrywkach wzięło udział 20 studentów pod opieką dr Krzysztofa Gurby.  a,pic1,1077,62710,84663,show2100_7936Następne zajęcia będą odbywać się w każdą sobotę kwietnia, maja i czerwca w godzinach 10 – 13. Zapraszamy na naukę i doskonalenie gry na Pole Golfowe w Paczółtowicach. Zajęcia są bezpłatne. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Gminy Krzeszowice oraz fundacji Sport Support LiderAnimator.