Aktualności

Plany UKS Fairway Krzeszowice na 2014 rok

Dzięki staraniom zarządu klubu UKS ponownie otrzymał dofinansowanie na realizację działań statutowych  od Kopalń Porfiru i Diabazu w Krzeszowicach oraz będzie realizował zajęcia w ramach projektu „Golf dla dzieci i młodzieży Gminy Krzeszowice”, który zdobył dofinansowanie od Burmistrza Gminy Krzeszowice w ramach realizacji projektu z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu. W 2014 roku UKS zorganizuje w każdą sobotę maja, czerwca, września i października trzygodzinne spotkania,  podczas których młodzież będzie uczyć się gry w golfa, a zaawansowani golfiści będą  doskonalić sw0je umiejętności.

logo-uksDla młodzieży szkolnej zostaną zorganizowane: V Turnieju o Puchar Dyrektora Liceum w  Krzeszowicach, III Turnieju Greengolf o Puchar Prezesa Zarzadu Kopalń Porfiru i Diabazu w Krzeszowicach i  III Turnieju  o Puchar Burmistrza Krzeszowic. W czasie czerwcowych dni otwartych UKS-u przewidziano zajęcia pokazowe dla studentów z krakowskich uczelni, a w październiku wizytę studentów seniorów Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Chrzanowa, którzy zapoznają się z polem Kraków Valley Golf & Country Club oraz  podstawami gry w golfa. We wrześniu  2014 roku UKS zorganizuje  po raz piąty z rzędu zajęcia golfowe w ramach wymiany młodzieży  powiatu krakowskiego z powiatem monachijskim.

Obraz 052W 2014 roku UKS Fairway zamierza rozszerzyć swoją ofertę o organizację innowacyjnej imprezy o nazwie „Dwubój  piłkarsko-golfowy”, skierowanej dla uczniów liceum i pięciu gimnazjów z gminy Krzeszowice.