Regulamin Igrzysk

loLiceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki

w Krzeszowicach

 

 1. Ogrodowa 3 tel/fax. (+048 12) 282-03-46

32 – 065 Krzeszowice      e-mail: lo_krzeszowice@poczta.onet.pl   www.lo.krzeszowice.net.pl

logo uksUczniowski Klub Sportowy Fairway Krzeszowice

Regulamin i program  znajduje się na stronie https://wflokrzeszowice.wordpress.com/  w zakładce „Antyczne igrzyska 2015”

Regulamin

 III Starożytne Igrzyska Olimpijskie

Młodzieży Szkolnej Powiatu Krakowskiego

 1. Organizacja

Impreza rozpoczyna się w budynku Sali Klubowej Pola golfowego w Paczółkowicach o godzinie 9.30 0 w dniu 16 września 2015 roku. Tam  odbędzie się  uroczyste rozpoczęcie zawodów, część artystyczna oraz  przyrzeczenie zawodników o przestrzeganiu zasad fair play. Po części oficjalnej następuje odprawa dla opiekunów szkół. Igrzyska rozgrywane są w całości na infrastrukturze Pola Golfowego. Zakończenie i wręczenie nagród dla uczestników Igrzysk odbędzie się około godziny 12. 30.

Wszystkie informacje dotyczące igrzysk znajdują się na stronie internetowej https://wflokrzeszowice.wordpress.com/  w zakładce „Antyczne igrzyska 2015”

 1. Uczestnicy
 • Młodzież Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Krakowskiego /osobna klasyfikacja/
 • Gimnazja Gminy Krzeszowice  /osobna klasyfikacja/
 • Gościnnie: Szkoła Mistrzostwa Sportowego im. M. Kopernika  w Krakowie  /osobna klasyfikacja, tylko dromos//
 1. Regulamin igrzysk odbywających się na bieżni trawiastej

Rywalizacja dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Rozgrzewka. Przed konkurencjami biegowymi obowiązuje rozgrzewka na specjalnie przygotowanej trawiastej bieżni – ok.10 min.

Spiker

Przez cały czas przebiegu Igrzysk spiker będzie podawał na bieżąco kolejność konkurencji i koordynował ceremonie wręczania medali oraz informował o przebiegu imprezy.

Kolejność konkurencji na stadionie

Dromos, diaulos,  hoplites dromos,  dolichos, pentathlon. Uczniowie i uczennice mogą startować tylko w jednej konkurencji biegowej.

Dromos:  bieg  po specjalnej bieżni, nawierzchnia trawiasta, można biegać w obuwiu piłkarskim. Każdą szkołę może reprezentować  1  uczestnik. Startujący biegną po wyznaczonym torze od linii startu do mety oznaczonych kolorowymi znacznikami.

Diaulos, bieg tam i z powrotem po wyznaczonym torze zasady j.w. W połowie dystansu przewrócenie małego pachołka na swoim torze decyduje o zaliczeniu dystansu.

Hoplites dromos: tylko dla chłopców, bieg z tarczą w ręce na dystansie 2 stadionów /tam i z powrotem/. Tarcza o średnicy 70 cm, jednakowa dla wszystkich uczestników. Zawodnik musi ukończyć bieg trzymając tarczę w ręce. Tarcze dostarcza organizator. Startuje jeden uczeń z każdej szkoły.

Dolichos: bieg na dystansie 5 okrążeń dla dziewcząt i 5 dla chłopców, wokół znaczników ustawionych na końcach stadionu, zasady j.w. Dystans około 600m.

Uwagi do biegu: na starcie uczniowie zgłaszają  się do biegu i zajmują tory według miejsc wylosowanych na odprawie dla opiekunów. Kolejność zajmowania torów obowiązuje dziewczęta i chłopców z danej szkoły w każdym biegu. Zaraz po ukończeniu  konkurencji  pierwsi trzej zawodnicy zgłaszają się do dekoracji. Sędziowie na linii mety weryfikują kolejność i w razie wątpliwości podejmują decyzję dotycząca kolejności. Dotyczy to wszystkich konkurencji biegowych. Uczniowie mogą biegać  w obuwiu piłkarskim /korkotrampki, korki itp/. W razie trudnych warunków pogodowych – deszcz, jest  to gwarancją bezpiecznego i sprawnego poruszania się po trawiastej nawierzchni.

We wszystkich biegach obowiązuje zakaz startu niskiego, obowiązuje pozycja startowa półwysoka  lub wysoka.

Regulamin pięcioboju starożytnego

Uczestniczą tylko szkoły ponadgimnazjalne

Pentatlon /pięciobój/

Zawodnicy biorą udział w pięcioboju startując  według kolejności wylosowanej na odprawie dla opiekunów grup. Dotyczy to wszystkich konkurencji. Zawodnicy startują w dyscyplinach według kolejności: 1 – skok w dal, 2 – rzut oszczepem, 3 –  rzut dyskiem, 4 – bieg, 5 – konkurencja siłowa /przeciąganie liny/.

1 – Skok w dal: skok w dal z miejsca, 2 próby, nadepnięcie linii lub jej przekroczenie  skutkuje nieważnością  skoku, decyduje lepszy wynik;

2 – Rzut oszczepem: rzut techniką naturalną z przed linii ograniczającej rzut, nadepnięcie linii lub jej przekroczenie  skutkuje nieważnością rzutu, 2 próby, decyduje lepszy wynik, oszczep powinien wbić się  w ziemię lub pozostawić trwały ślad;

3 – Rzut dyskiem: rzut techniką z ustawienie bokiem, bez obrotu i przeskoku ze względu  na zasady bezpieczeństwa oraz tradycyjną, antyczną technikę wykonania rzutu, dwie próby, decyduje lepszy wynik.

Za kolejność miejsc w skoku w dal, rzucie oszczepem i dyskiem  uczniowie otrzymują punkty, które decydują o wynikach rywalizacji. Po rozegraniu 3 konkurencji wyłania się trzech  najwszechstronniejszych uczestników.  W przypadku równej ilości punktów decyduje lepszy wynik w konkurencji wylosowanej w czasie odprawy.

4 – Bieg: zasady jak w dromosie;

W biegu startuje trzech najwszechstronniejszych reprezentantów szkół. Zasady biegu jak w dromosie. Dwóch pierwszych awansuje go ostatniej, finałowej konkurencji. Trzeci zawodnik tego biegu zdobywa trzecie miejsce w ostatecznej  rywalizacji w pięcioboju.

5 – Konkurencja siłowa – przeciąganie liny: zawodnicy wykonają przeciąganie liny aż do momentu kiedy jeden z zawodników nastąpi stopą na linię środkową lub ją przekroczy. Rywalizacja    w jednej próbie.

Po rozstrzygnięciu rywalizacji następuje dekoracja uczniów zajmujących 1, 2 i 3 miejsce.

Bezpieczeństwo: Wszystkie konkurencje pentatlonu, oprócz biegu, rozpoczynają się w specjalnie oznaczonym miejscu. W czasie pentatlonu uczniowie niestartujący w tej konkurencji obserwują zawody z bezpiecznej odległości. Nad ich bezpieczeństwem czuwają opiekunowie z poszczególnych szkół. W czasie  rzutu oszczepem i rzutu dyskiem w polu startowym konkurencji  znajduje się tylko jeden startujący, pozostali znajdują się poza nim i obserwują zawody czekając na wywołanie swojego nazwiska. Po zakończeniu wykonania próby uczniowie opuszczają pole startowe rzutu, ustawiając się w bezpiecznej odległości. Opiekunowie grup dbają o bezpieczeństwo swoich uczniów startujących zawodach i obserwujących zmagania. Nieprzestrzeganie dyscypliny i zasad bezpieczeństwa w czasie rzutu oszczepem i rzutu dyskiem może zakończyć się natychmiastową dyskwalifikacją uczestnika rywalizacji w pentatlonie  bez prawa składania protestu.

 • Konkursy Igrzysk

Każdy konkurs posiada swojego koordynatora – sędziego odpowiedzialnego  za prawidłowy przebieg konkursu 

 1. Konkurs recytatorski. Uczniowie prezentują fragment utworu  o treści nawiązującej   do sportu lub do igrzysk olimpijskich. Obowiązują zasady jak na konkursie recytatorskim. Wyłania się 1, 2 i 3 miejsce. Rywalizacja osobno dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
 1. Konkurs plastyczny  na wykonanie emblematu „Starożytnych Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży Powiatu Krakowskiego”.

Emblemat powinien  być kompozycją słowno graficzną i nawiązywać do treści Igrzysk. Musi zawierać napis „Starożytne Igrzyska Olimpijskie Młodzieży Powiatu Krakowskiego”. Szkoła wykonuje projekt we własnym zakresie i przedstawia gotową pracę do konkursu. Projekt nie powinien zawierać widocznej nazwy szkoły, minimalny format: A-4, powinien być zaprezentowany  w antyramie.  Emblemat należy wykonać dowolnym programie graficznym z zachowaniem praw autorskich.

Rywalizacja osobno dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

 1. Konkurs wiedzy.Konkurs obejmuje dwa tematy: 1 – „Tradycja olimpijska- antyczne igrzyska”,  2 – „Wszystko o golfie”  Uczniowie rozwiązują test wyboru.  Kolejność ustala komisja po jego sprawdzeniu. Tematyka i zakres wiedzy na stronie: https://wflokrzeszowice.wordpress.com w zakładce „Antyczne igrzyska 2015” – „Konkursy igrzysk”.

Rywalizacja osobno dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

 1. Konkurs na edukacyjnej grze planszowej o golfie „Szkolna Akademia Golfa”. Uczestnicy rywalizacji wyłaniają zwycięzcę w oparciu o przebieg gry wynikający z jej fabuły. Rywalizacja tylko dla gimnazjów.
 1. Turniej golfowy „Golf-start” dla dziewcząt i chłopców. Przed turniejem uczestnicy biorą udział w szkoleniu z podstaw golfa – puttowanie tj. wbijanie piłki do dołka golfowego z najbliższej odległości na greenie. Zajęcia prowadzi profesjonalny trener golfa. Po próbnych zajęciach i instruktażu uczniowie startują w turnieju na treningowym polu golfowym. Rozgrywają trafianie do dołka na 6 różnych greenach z ustalonych wcześniej miejsc.  Obowiązuje rywalizacja stroke play /na uderzenia/ zwycięża uczeń, który umieści piłkę w 6 dołkach najmniejszą liczbą uderzeń. W razie równych wyników zarządza się dogrywkę na 1 dołku aż do wyłonienia zwycięzcy. O kolejności decyduje Komitet, który nadzoruje zawody i zarządza ewentualne dogrywki i wyłania 1, 2 i 3 miejsce. W turnieju staruje jeden przedstawiciel szkoły /uczennica lub uczeń/ Ważne: wszystkich uczestników zawodów golfowych obowiązuje obuwie sportowe na płaskiej podeszwie /obcasy wykluczone/ oraz strój golfowy. Rywalizacja osobno dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
 1. Nagrody
 • Medale i dyplomy za pierwsze 3 miejsca otrzymują najlepsi zawodnicy w poszczególnych konkurencjach lekkoatletycznych.
 • Zwycięzcy w konkurencjach igrzysk, zdobywcy pierwszego miejsca, zostaną uhonorowani wieńcem z gałązki oliwki  na znak prymatu w swojej konkurencji oraz otrzymają pamiątkową  statuetkę
 • Wszyscy uczestnicy i zwycięzcy konkurencji igrzysk  zostaną upamiętnieni na specjalnej stronie internetowej igrzysk /prawo do pieśni i posągu/.
 • Dla  wszystkich organizowanych konkursów /1, 2 i 3 miejsce/ organizatorzy przewidują pamiątkowe dyplomy i medale a dla ich zwycięzców /1 miejsce/ nagrody rzeczowe
 • Szkoły otrzymują nagrody ufundowane przez organizatorów
 1. Przepisy ogólne i uwagi:
 • Nauczyciele przybywający z młodzieżą na igrzyska, pomagają w dbaniu o kulturalne       i bezpieczne zachowanie uczestników. W trakcie imprezy mogą też pełnić funkcje sędziowskie.
 • Szkoły uczestniczące w igrzyskach  przyjeżdżają na koszt własny.
 • W kwestiach spornych oraz wszystkich innych, nie podanych w regulaminie, głos rozstrzygający należy do organizatora.
 • Program imprezy może zostać zmodyfikowany ze względów organizacyjnych, finansowych, pogodowych lub innych nieprzewidzianych warunków.

Szczegółowych informacji udziela:

mgr Jacek Banach, nauczyciel wychowania fizycznego, tel.: 698 044 865

 1. Zgłoszenia:

Zgłoszenie polega na telefonicznym potwierdzeniu wzięcia udziału w Igrzyskach z zaznaczeniem czy szkoła bierze udział we wszystkich konkurencjach – najpóźniej do 9 września 2015 oraz przekazaniu proponowanej listy uczestników. Jedna osoba może brać udział tylko w jednej konkurencji. W dniu imprezy proszę dostarczyć organizatorowi zaktualizowany druk zgłoszenia z nazwiskami uczniów dla poszczególnych konkurencji.

Zgłoszenia do:

Liceum w Krzeszowicach – sekretariat: tel, fax:12 282 03 46

Jacek Banach, nauczyciel wf –  698 044 865

 

                                         Organizator:

                                                                                    Liceum Ogólnokształcące Tadeusza Kościuszki w Krzeszowicach

UKS Fairway Krzeszowice

Druk zgłoszenia do wypełnienia przez szkołę ponadgimnazjalną

 III Starożytne Igrzyska Olimpijskie Młodzieży Powiatu Krakowskiego

Paczółłtowice  16. 09. 2015

Nazwa szkoły……………………………………………………………………………………………………….
Dyscyplina Dziewczęta imię i nazwisko Chłopcy imię i nazwisko Miejsce konkurencji
Dromos 1…………… 1……………… bieżnia
Diaulos 1……………….. 1……………….. bieżnia
Dolichos 1…………… 1………………. bieżnia
Hoplitesdromos XXXXXX 1……………….. bieżnia
Pentatlon XXXXXX 1……………….. bieżnia
Konkurs wiedzy olimpijskiej 1…………………………………………. budynek klubowy
Konkurs recytatorski 1…………………………………………. budynek klubowy
Turniej golfowy 1…………………………………………. treningowe pole golfowe
Turniej na grze planszowej 1.      XXXXXXXXXXXXXXXX budynek klubowy
Konkurs plastyczny Plakat w minimalnym formacie A4 w antyramie budynek klubowy
Opieka ……………………………………………………
W/w  uczniowie są zdrowi i mogą brać udział w zawodach
Pieczątka szkoły     Data                                                               Podpis  Dyrektora Szkoły

 

Druk zgłoszenia do wypełnienia dla Gimnazjów

 III Starożytne Igrzyska Olimpijskie Młodzieży Powiatu Krakowskiego

Paczółłtowice  16. 09. 2015

Nazwa szkoły……………………………………………………………………………………………………….
Dyscyplina Dziewczęta imię i nazwisko Chłopcy imię i nazwisko Miejsce konkurencji
Dromos 1…………… 1……………… bieżnia
Diaulos 1……………….. 1……………….. bieżnia
Dolichos 1…………… 1………………. bieżnia
Hoplitesdromos XXXXXX 1……………….. bieżnia
Pentatlon XXXXXX 1 XXXXXXXX bieżnia
Konkurs wiedzy olimpijskiej 1…………………………………………. budynek klubowy
Konkurs recytatorski 1…………………………………………. budynek klubowy
Turniej golfowy 1…………………………………………. treningowe pole golfowe
Turniej na grze planszowej 1……………………………………………. budynek klubowy
Konkurs plastyczny Plakat w minimalnym formacie A4 w antyramie budynek klubowy
Opieka ……………………………………………………
W/w  uczniowie są zdrowi i mogą brać udział w zawodach
Pieczątka szkoły     Data                                                               Podpis  Dyrektora Szkoły