Program Igrzysk

loLiceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Krzeszowicach

                ____________________________________________________________________________________________

I Starożytne Igrzyska Olimpijskie Młodzieży Szkolnej Powiatu Krakowskiego

 
gieg3

Program

Patronat: Polski Komitet Olimpijski, Małopolski Kurator Oświaty, Starosta Krakowski

Patronat medialny: Radio Kraków, Magazyn Krzeszowicki

 

Organizator: Liceum Ogólnokształcące w Krzeszowicach

Współorganizator: UKS „Fairway” Krzeszowice

Cele zawodów:

 

 • Wykorzystanie sportu, w tym idei olimpijskiej w celach wychowawczych                                i edukacyjnych
 • Promocja wiedzy, talentów teatralnych, plastycznych i dziennikarskich młodzieży                  w oparciu o tradycję olimpijską
 • Wyłonienie liderów sportu szkolnego
 • Poszerzenie oferty edukacyjnej dla szkół Powiatu Krakowskiego o organizację innowacyjnych zawodów  wzorowanych na antycznych igrzyskach olimpijskich

 

 

Termin  zawodów: 18 września 2013 roku  /środa/  godzina 9.00

Miejsce zawodów:  Paczółtowice – pole golfowe, Krzeszowice – stadion KS „Świt” Krzeszowice

Miejsce rozpoczęcia: Pole golfowe w Paczółtowicach, sala klubowa, godzina 9.00

 

Program imprezy:

Część organizacyjna: 9.00 – 9.30

 1. uroczyste rozpoczęcie
 2. ślubowanie zawodników o przestrzeganiu zasad fair play
 3. odprawa dla opiekunów drużyn

 Część I  –  lekkoatletyka starożytna na stadionie KS „Świt” w Krzeszowicach

 • przejazd na stadion 9.30 – 10.00
 • igrzyska 10.00 – 12.00
 • powrót do Paczółtowic 12.00 – 12.30

 

 1. Rozgrzewka dla uczestników igrzysk 10.00 – 10.10
 2. Dromos – bieg na dystansie  jednego stadionu  dla dziewcząt i chłopców
 3. Diaulos – bieg na dystansie długości 2 stadionów  dla dziewcząt i chłopców
 4. Hoplites dromos /bieg z tarczą/ dla chłopców na dystansie 2 stadionów
 5. Dolichos – bieg na dystansie  10 stadionów dla dziewcząt i chłopców
 6. Pentatlon /pięciobój starożytny/ dla chłopców:
 • Halma – skok w dal z miejsca
 • Acontisma – rzut oszczepem
 • Diskobolia – rzut dyskiem z miejsca z półobrotu
 • Dromos bieg 1 stadion
 • Pale – konkurencja siłowa, przeciąganie liny

Część II –   na polu golfowym w Paczółtowicach  godz. 9.30 – 12.30

 

 1. Konkurs recytatorski o tematyce sportowej
 2. Konkurs wiedzy na tematy olimpijskie „Igrzyska olimpijskie – tradycja                                 i współczesność”
 3. Konkurs plastyczny na wykonanie tarczy do biegu hoplites dromos wg wzorów greckich
 4. Konkurs na edukacyjnej grze planszowej „Igrzyska w Olimpii” i promocja gry „Szkolna akademia golfa”
 5. Promocyjny Turniej Golfowy „Golf start” dla dziewcząt i chłopców nie mających wcześniej kontaktu z tym sportem, połączony z lekcją gry w golfa przygotowującą             do turnieju
 6. Konkurs na reportaż fotograficzny z zawodów

Część III – zakończenie: 12.30 – 13.30

 

 1. Wieńczenie zwycięzców w konkurencjach igrzysk wieńcem olimpijskim
 2. Nagrodzenie zwycięzców w konkursach i turniejach
 3. Podsumowanie igrzysk i wręczenie nagród dla szkół
 4. Zakończenie i koncert  muzyczny w wykonaniu młodzieży z Liceum w Krzeszowicach

Imprezy towarzyszące:

 

 1. Wystawa  prac dla zwycięzcy na reportaż fotograficzny  w budynku Liceum                        w Krzeszowicach
 2. Wykonanie „Wirtualnej galerii zwycięzców” dla uczestników i zwycięzców igrzysk

Uczestnicy, kategorie wiekowe:

 1. Młodzież Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Krakowskiego
 2. Młodzież Szkół Gimnazjalnych Gminy Krzeszowice

Zgłoszenia:

 

Liceum Ogólnokształcące w Krzeszowicach, ul. Ogrodowa 3, 32-065 Krzeszowice,                        tel. /fax: 12 282 03 46, e-mail:  lo_krzeszowice@poczta.onet.pl do 17 czerwca 2013 roku najchętniej na formularzu zgłoszenia podanym w regulaminie imprezy. Przy zgłoszeniu proszę załączyć listę zgłoszenia szkoły do imprezy.

 

Nagrody:

 

 • Medale i dyplomy za pierwsze 3 miejsca otrzymują najlepsi zawodnicy                            w poszczególnych konkurencjach
 • Tylko zwycięzcy w konkurencjach igrzysk, zdobywcy pierwszego miejsca, zostaną uhonorowani wieńcem z gałązki oliwki  na znak prymatu w swojej konkurencji
 • W pentatlonie dodatkowo wszyscy startujący zawodnicy otrzymują dyplom i medal     za uczestnictwo
 • Wszyscy uczestnicy i zwycięzcy konkurencji igrzysk  zostaną upamiętnieni                       na specjalnej stronie internetowej igrzysk /prawo do pieśni i posągu/
 • Imieniem zwycięzcy dromosu /szkoła ponadgimnazjalna chłopcy/ zostanie nazwana olimpiada /czas do następnych igrzysk/ w kolejnym roku – miano epomyna
 • Dla zwycięzców wszystkich organizowanych imprez towarzyszących organizatorzy przewidują pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe
 • Szkoły otrzymują nagrody ufundowane przez organizatorów

Przepisy ogólne i uwagi:

 

 • Szkoły wraz z zaproszeniem otrzymują  szczegółowy regulamin imprezy.
 • Nauczyciele przebywający z młodzieżą na igrzyskach, pomagają w dbaniu                          o kulturalne i bezpieczne zachowanie uczestników. W trakcie imprezy mogą też pełnić funkcje sędziowskie.
 • Szkoły uczestniczące w igrzyskach  przyjeżdżają na koszt własny.
 • W kwestiach spornych oraz wszystkich innych, nie podanych w regulaminie,  głos rozstrzygający należy do organizatora.
 • Program imprezy może zostać zmodyfikowany ze względów organizacyjnych, finansowych, pogodowych lub innych nieprzewidzianych warunków.

 

Szczegółowych informacji udziela:

 

mgr Jacek Banach, nauczyciel wychowania fizycznego, tel.: 698 044 865