Regulamin Igrzysk 2014

Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki

w Krzeszowicach

 lo

    ul. Ogrodowa 3       tel./fax (+048 12) 282-03-46

32 – 065 Krzeszowice

e-mail: lo_krzeszowice@poczta.onet.pl

www.lo.krzeszowice.net.pl

         ____________________________________________________________________________________________
_

Regulamin

 I Starożytne Igrzyska Olimpijskie

Młodzieży Gimnazjalnej Gminy Krzeszowice

oraz

II Starożytne Igrzyska Olimpijskie

 Młodzieży Powiatu Krakowskiego

 

 1. Organizacja

Impreza rozpoczyna się w budynku Liceum im. T. Kościuszki  w Krzeszowicach o godzinie 9.00 w dniu 23 września 2014 roku. W Liceum odbędzie się  uroczyste rozpoczęcie zawodów oraz  przyrzeczenie zawodników o przestrzeganiu zasad fair play. Po części oficjalnej następuje odprawa dla opiekunów szkół. Odprawa obejmuje losowanie kolejności startów i sprawy organizacyjne. Igrzyska rozgrywane są równocześnie   na stadionie KS „Świt” w Krzeszowicach konkurencje biegowe i pięciobój oraz w budynku szkoły – konkursy: recytatorski, wiedzy o igrzyskach, plastyczny. Uroczyste zakończenie i wręczenie nagród dla uczestników Igrzysk odbędzie się około godziny 12.  Wszystkie informacje dotyczące igrzysk znajdują się na stronie internetowejhttps://wflokrzeszowice.wordpress.com/  w zakładce „Antyczne igrzyska – Gimnazjum”.

 1. Uczestnicy

Gimnazja Gminy Krzeszowice  /osobna klasyfikacja/

Szkoła Mistrzostwa Sportowego im. M. Kopernika  w Krakowie  /osobna klasyfikacja/

Młodzież Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Krakowskiego /osobna klasyfikacja/

Regulamin igrzysk odbywających się na stadionie KS „Świt” Krzeszowice

 1. Konkurencje biegowe:

Rozgrzewka. Przed konkurencjami biegowymi obowiązuje rozgrzewka na stadionie – ok. 10 min. Podczas rozgrywania konkurencji biegowych pozostali startujący mogą zasiąść na trybunach stadionu lub kontynuować rozgrzewkę na płycie stadionu poza bramkami.

 1. Spiker na stadionie

Przez cały czas przebiegu Igrzysk spiker będzie podawał na bieżąco kolejność konkurencji i koordynował ceremonie wręczania medali oraz informował o przebiegu imprezy.

 1. Kolejność konkurencji na stadionie

Dromos, diaulos,  hoplites dromos,  dolichos, pentathlon. Uczniowie i uczennice mogą startować tylko w jednej konkurencji biegowej.

 1. Dromos:  bieg  po płycie stadionu piłkarskiego, nawierzchnia trawiasta, można biegać w obuwiu piłkarskim. Każdą szkołę może reprezentować  1  uczestnik. Startujący biegną po wyznaczonym torze. Dystans: od linii pola karnego do drugiej linii pola karnego po przeciwnej stronie boiska piłkarskiego.
 1. Diaulos, bieg tam i z powrotem po wyznaczonym torze zasady j.w.
 1. Hoplites dromos: tylko dla chłopców, bieg z tarczą w ręce na dystansie 2 stadionów /tam i z powrotem/. Tarcza o średnicy 70 cm, jednakowa dla wszystkich uczestników. Zawodnik musi ukończyć bieg trzymając tarczę w ręce. Tarcze dostarcza organizator. Startuje jeden uczeń z każdej szkoły.
 1. Dolichos: bieg na dystansie 5 okrążeń dla dziewcząt i 5 dla chłopców, wokół znaczników ustawionych na końcach stadionu, zasady j.w.

Uwagi do biegu: na starcie uczniowie zgłaszają  się do biegu i zajmują tory według miejsc wylosowanych na odprawie dla opiekunów. Kolejność zajmowania torów obowiązuje dziewczęta i chłopców w każdym biegu. Zaraz po ukończeniu  konkurencji  pierwsi trzej zawodnicy zgłaszają się do dekoracji. Sędziowie na linii mety weryfikują kolejność i w razie wątpliwości podejmują decyzję dotycząca kolejności. Dotyczy to wszystkich konkurencji biegowych. Uczniowie mogą biegać  w obuwiu piłkarskim /korkotrampki, korki itp/. W razie trudnych warunków pogodowych – deszcz, jest  to gwarancją bezpiecznego i sprawnego poruszania się po trawiastej nawierzchni.

We wszystkich biegach obowiązuje zakaz startu niskiego, obowiązuje pozycja startowa półwysoka  lub wysoka.

 

Układ stadionu do konkurencji biegowych – rys. 1 i 2 i układ do pięcioboju  rys. 3

Rys. 1 boisko biegi

Rys. 2 bieg długip

 1. Pentatlon /pięciobój/

Zawodnicy biorą udział w pięcioboju według kolejności wylosowanej na odprawie dla opiekunów grup. Dotyczy to wszystkich konkurencji. Zawodnicy startują w dyscyplinach według kolejności: 1 – skok w dal, 2 – rzut oszczepem, 3 –  rzut dyskiem, 4 – bieg, 5 – konkurencja siłowa /przeciąganie liny/.

1 – Skok w dal: skok w dal z miejsca, 2 próby, nadepnięcie linii lub jej przekroczenie  skutkuje nieważnością  skoku, decyduje lepszy wynik;

2 – Rzut oszczepem: rzut techniką naturalną z przed linii ograniczającej rzut, nadepnięcie linii lub jej przekroczenie  skutkuje nieważnością rzutu, 2 próby, decyduje lepszy wynik, oszczep powinien wbić się  w ziemię lub pozostawić trwały ślad;

3 – Rzut dyskiem: rzut techniką z ustawienie bokiem, bez obrotu i przeskoku ze względu                    na zasady bezpieczeństwa oraz tradycyjną, antyczną technikę wykonania rzutu, nadepnięcie linii lub jej przekroczenie  skutkuje nieważnością rzutu, dwie próby, decyduje lepszy wynik;

4 – Bieg: zasady jak w dromosie;

5 – Konkurencja siłowa – przeciąganie liny: zawodnicy wykonają przeciąganie liny aż do momentu kiedy jeden z zawodników nastąpi stopą na linię środkową lub ją przekroczy. Rywalizacja    w jednej próbie.

Za kolejność miejsc w skoku w dal, rzucie oszczepem i dyskiem oraz biegu uczniowie otrzymują punkty, które decydują o wynikach rywalizacji. W przypadku równej ilości punktów decyduje lepszy wynik w konkurencji wylosowanej w czasie odprawy.

Po rozegraniu 4 konkurencji wyłania się trzech  najwszechstronniejszych uczestników.  Pierwsi dwaj  rywalizują w konkurencji siłowej /przeciąganie liny/ wyłaniając między sobą zwycięzcę. Trzeci zawodnik zdobywa trzecie miejsce w rywalizacji pięcioboju.

Po rozstrzygnięciu rywalizacji następuje dekoracja uczniów zajmujących 1, 2 i 3 miejsce.

Bezpieczeństwo: Wszystkie konkurencje pentatlonu, oprócz biegu, rozpoczynają się w kole środkowym boiska piłkarskiego średnicy 18,30 m. Linia ograniczająca do skoku w dal, rzutu oszczepem i rzutu dyskiem oraz w konkurencji siłowej to linia środkowa boiska piłkarskiego.              W czasie pentatlonu uczniowie niestartujący w tej konkurencji przebywają na trybunach                          i obserwują zawody z bezpiecznej odległości. Nad ich bezpieczeństwem czuwają opiekunowie z poszczególnych szkoł. W czasie konkurencji rzutu oszczepem i rzutu dyskiem w kole środkowym znajduje się tylko jeden startujący, pozostali znajdują się poza nim i obserwują zawody czekając na wywołanie swojego nazwiska. Po zakończeniu wykonania próby uczniowie opuszczają koło środkowe boiska piłkarskiego, ustawiając się w bezpiecznej odległości. Opiekunowie grup dbają o bezpieczeństwo swoich uczniów startujących zawodach i obserwujących zmagania. Nieprzestrzeganie dyscypliny i zasad bezpieczeństwa w czasie rzutu oszczepem i rzutu dyskiem może zakończyć się natychmiastową dyskwalifikacją uczestnika rywalizacji w pentatlonie i odesłaniem go na trybuny stadionu bez prawa składania protestu.Po dekoracji zawodników pięcioboju reprezentacje wszystkich szkół  wracają do budynku Liceum na ceremonię wręczenia wieńców olimpijskich i nagród rzeczowych.

boisko 5bój

Konkursy Igrzysk w budynku Liceum

Każdy konkurs posiada swojego koordynatora – sędziego odpowiedzialnego                              za prawidłowy przebieg konkursu 

 1. Konkurs recytatorski. Uczniowie prezentują fragment utworu  o treści nawiązującej   do sportu lub do igrzysk olimpijskich. Obowiązują zasady jak na konkursie recytatorskim. Wyłania się 1, 2 i 3 miejsce. Rywalizacja osobno dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
 2. Konkurs plastyczny dla gimnazjów na wykonanie plakatu informującego o „I Starożytnych Igrzyskach Młodzieży Gimnazjalnej Gminy Krzeszowice”. Szkoła wykonuje projekt we własnym zakresie i przedstawia gotową pracę do konkursu. W Liceum wszystkie prace zostaną zaprezentowane na wystawie i ocenione. Projekt nie powinien zawierać widocznej nazwy szkoły, minimalny format: A-4, powinien być zaprezentowany  w antyramie.  Rywalizacja osobno dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
 3. Konkurs plastyczny dla szkół ponadgimnazjalnych na wykonanie plakatu informującego o „ Starożytnych Igrzyskach Młodzieży Powiatu Krakowskiego”. Szkoła wykonuje projekt we własnym zakresie i przedstawia gotową pracę do konkursu. W Liceum wszystkie prace zostaną zaprezentowane na wystawie i ocenione. Projekt nie powinien zawierać widocznej nazwy szkoły, minimalny format: A-4, powinien być zaprezentowany  w antyramie.  Rywalizacja osobno dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
 4. Konkurs wiedzy. Konkurs obejmuje dwa tematy: 1 – Tradycja olimpijska- antyczne igrzyska,  2 – Polscy wielokrotni /więcej niż jeden/  złoci medaliści letnich i zimowych Igrzysk Olimpijskich.  Uczniowie rozwiązują test pytań otwartych i zamkniętych.  Kolejność ustala komisja po sprawdzeniu testu. Tematyka i zakres wiedzy na stronie: https://wflokrzeszowice.wordpress.com w zakładce „Antyczne igrzyska 2014” – „Konkursy igrzysk”.  Rywalizacja osobno dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
 5. Tylko dla gimnazjów: Konkurs na reportaż filmowy z Igrzysk. Szkoła zamieszcza swój film na swojej stronie internetowej i informuje o tym komisje w Liceum – telefon lub mail do sekretariatu szkoły. Termin wystawienia relacji najpóźniej do 2 tygodni od zakończenia imprezy. Komisja konkursowa  przegląda filmy i ocenia wykonane prace, przydziela nagrody, które zostaną szkoła dostarczone  po rozstrzygnięciu konkursu.

Nagrody:

 • Medale i dyplomy za pierwsze 3 miejsca otrzymują najlepsi zawodnicy w poszczególnych konkurencjach lekkoatletycznych
 • Zwycięzcy w konkurencjach igrzysk, zdobywcy pierwszego miejsca, zostaną uhonorowani wieńcem z gałązki oliwki  na znak prymatu w swojej konkurencji oraz otrzymają pamiątkową  statuetkę
 • W pentatlonie dodatkowo wszyscy startujący zawodnicy otrzymują dyplom i medal                       za uczestnictwo.
 • Wszyscy uczestnicy i zwycięzcy konkurencji igrzysk  zostaną upamiętnieni na specjalnej stronie internetowej igrzysk /prawo do pieśni i posągu/.
 •  Dla  wszystkich organizowanych konkursów /1, 2 i 3 miejsce/ organizatorzy przewidują pamiątkowe dyplomy i medale a dla ich zwycięzców /1 miejsce/ nagrody rzeczowe
 • Szkoły otrzymują nagrody ufundowane przez organizatorów

          Przepisy ogólne i uwagi:

 • Nauczyciele przybywający z młodzieżą na igrzyska, pomagają w dbaniu o kulturalne       i bezpieczne zachowanie uczestników. W trakcie imprezy mogą też pełnić funkcje sędziowskie.
 • Szkoły uczestniczące w igrzyskach  przyjeżdżają na koszt własny.
 • W kwestiach spornych oraz wszystkich innych, nie podanych w regulaminie, głos rozstrzygający należy do organizatora.
 • Program imprezy może zostać zmodyfikowany ze względów organizacyjnych, finansowych, pogodowych lub innych nieprzewidzianych warunków.

Szczegółowych informacji udziela:

mgr Jacek Banach, nauczyciel wychowania fizycznego, tel.: 698 044 865

Zgłoszenia:

Zgłoszenie polega na telefonicznym potwierdzeniu wzięcia udziału w Igrzyskach z zaznaczeniem czy szkoła bierze udział we wszystkich konkurencjach – najpóźniej do 9 września 2014. Jedna osoba może brać udział tylko w jednej konkurencji. W dniu imprezy proszę dostarczyć organizatorowi aktualny druk zgłoszenia z nazwiskami uczniów dla poszczególnych konkurencji.

                                         Organizatorzy:

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego

im. Tadeusza Kościuszki w Krzeszowicach

Prezes Zarządu UKS „Fairway” w Krzeszowicach

 

 

 

 

 

 

 

 

Druk zgłoszenia do wypełnienia przez gimnazjum

 I Starożytne Igrzyska Olimpijskie Młodzieży Gimnazjalnej Gminy

Krzeszowice  23. 09. 2014

Nazwa szkoły……………………………………………………………………………………………………….
Dyscyplina Dziewczętaimię i nazwisko Chłopcyimię i nazwisko Miejsce konkurencji
Dromos 1…………… 1……………… stadion
Diaulos 1……………….. 1……………….. stadion
Dolichos 1…………… 1………………. stadion
Hoplitesdromos XXXXXX 1……………….. stadion
Pentatlon XXXXXX 1……………….. stadion
Konkurs wiedzyolimpijskiej 1…………… budynek liceum
Konkurs recytatorski 1…………………. budynek liceum
Reportażfilmowy 1………………………………. stadion/budynek liceum
Konkurs plastyczny Plakat w minimalnym formacie A4 wykonany dowolną technikąopakowany w antyramę budynek liceum
Opieka ……………………………………………………
W/w  uczniowie są zdrowi i mogą brać udział w zawodach
Pieczątka szkołyData                                                               Podpis  Dyrektora Szkoły