Pentatlon

Pentatlon /pięciobój/

Zawodnicy biorą udział w pięcioboju według kolejności wylosowanej na odprawie dla opiekunów grup. Dotyczy wszystkich konkurencji. Zawodnicy startują w dyscyplinach według kolejności: 1 – skok w dal, 2 – rzut oszczepem, 3 –  rzut dyskiem, 4 – bieg, 5 – konkurencja siłowa /przeciąganie liny/.

Po każdej konkurencji odpada zawodnik z najsłabszym wynikiem. I tak do skoku w dal startują wszyscy reprezentanci szkół – 8 osób. Do rzutu oszczepem 7 osób, do rzutu dyskiem 6 osób, do biegu na jeden stadion 5 osób. W tym biegu wyłaniamy zdobywcę 1, 2 i 3 miejsca. Uczniowie zajmujący 1 i 2 miejsce przechodzą do finału pentatlonu. Startują w konkurencji siłowej – przeciąganie liny i tym samym wyłaniają zwycięzcę w pięcioboju starożytnym. Uczeń zajmujący 3 miejsce w biegu zajmuje 3 miejsce w całości zmagań.

1 – Skok w dal: skok w dal z miejsca , 2 próby, decyduje lepszy wynik,

2 – Rzut oszczepem: rzut techniką naturalną z przed linii ograniczającej rzut, nadepniecie linii skutkuje nieważnością rzutu, 2 próby, decyduje lepszy wynik, oszczep powinien wbić się w ziemię lub pozostawić trwały ślad.

3 – Rzut dyskiem: rzut techniką z ustawienie bokiem, bez obrotu i przeskoku ze względu na zasady bezpieczeństwa oraz tradycyjną, antyczną technikę wykonania rzutu, nadepnięcie linii skutkuje nieważnością rzutu, dwie próby, decyduje lepszy wynik,

4 – Bieg: zasady jak w dromosie

5 – Konkurencja siłowa – przeciąganie liny: zawodnicy wykonają przeciąganie liny aż do momentu kiedy  jeden z zawodników nastąpi stopą na linię środkową lub ją przekroczy. Rywalizacja do 2 wygranych prób.

Po rozstrzygnięciu rywalizacji następuje dekoracja uczniów zajmujących 1, 2 i 3 miejsce. Pozostali uczestnicy pentatlonu otrzymują pamiątkowe medale.

Bezpieczeństwo: Wszystkie konkurencje pentatlonu oprócz biegu rozpoczynają się w kole środkowym boiska piłkarskiego średnicy 18,30 m. Linia ograniczająca do skoku w dal, rzutu oszczepem i rzutu dyskiem oraz w konkurencji siłowej to linia środkowa boiska piłkarskiego. W czasie pentatlonu  uczniowie niestartujący w tej konkurencji  przebywają na trybunach  i obserwują zawody. Na boisku mogą się znajdować  tylko opiekunowie grup, sędziowie i zawodnicy. W czasie konkurencji rzutu oszczepem i rzutu dyskiem w kole środkowym znajduje się tylko jeden startujący, pozostali znajdują się w obrębie pola karnego i obserwują zawody czekając na wywołanie swojego nazwiska. Po zakończeniu wykonania próby uczniowie z koła środkowego powracają do obrębu pola karnego. Nieprzestrzeganie dyscypliny i zasad bezpieczeństwa w czasie rzutu oszczepem i rzutu dyskiem może zakończyć się natychmiastową dyskwalifikacją uczestnika rywalizacji w pentatlonie i odesłaniem go na trybuny stadionu bez prawa składania protestu. Po dekoracji zawodników pięcioboju reprezentacje szkół wracają swoimi środkami transportu do Paczółtowic na zakończenie imprezy, na uroczyste wieńczenie zwycięzców w konkurencjach igrzysk i na wręczenie nagród dla szkół.

boisko 1