Konkurs na reportaż fotofraficzny

  1. gieg3 Konkurs na reportaż fotograficzny  pt: „Starożytne Igrzyska Olimpijskie Młodzieży Szkolnej Powiatu Krakowskiego”. Uczniowie dokumentują fotograficznie przebieg zawodów a potem przedstawiają komisji zestaw 10 zdjęć formatu 10 x 15. Mogą startować drużyny 2 osobowe lub jednoosobowe. Komisja wyłania 1, 2 i 3 miejsce w konkursie w czasie 7 dni od daty złożenia prac, którą wyznacza się na 7 dni po igrzyskach tj. na dzień 25 września. Nagrody zostaną przekazane w 7 dni po ogłoszeniu wyników. Wyróżnione prace zostaną zaprezentowane na szkolnej wystawie fotograficznej w Liceum w Krzeszowicach i w „Magazynie Krzeszowickim” Składanie prac w sekretariacie Liceum  w Krzeszowicach. Po zakodowaniu prac zostaną one przedstawione komisji konkursowej.