Antyczne Igrzyska 2014

 

oszczepnicy i śedziaz6919732Q,Logo-igrzysk-olimpijskichIgrzyska olimpijskie są  nie tylko niedościgłym wzorem rywalizacji sportowej, ale też oddziałują przez cały czas swojego istnienia w sferze wartości intelektualnych, etycznych i estetycznych. pierre dcoubertinindeksSięgnięcie do ideałów wywodzących się z greckiej Olimpii na potrzeby edukacji wydaje się być szczególnie ważne dzisiaj, kiedy coraz częściej odchodzi się od głęboko humanistycznej roli sportu w szeroko pojętej rywalizacji międzyludzkiej na rzecz powszechnej komercjalizacji zjawiska współzawodniczenia. Nie sposób też pominąć znaczenia wychowawczej roli igrzysk, związanej z przestrzeganiem zasad fair play. Staje się to tym ważniejsze, że współbrzmi to z filozofią kalokagathos, czyli dążeniem do zrównoważonej doskonałości w sferze intelektualnej i fizycznej.diaulos1