Program Igrzysk

loLiceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki

w Krzeszowicach

ul. Ogrodowa 3                tel/fax. (+048 12) 282-03-46

32 – 065 Krzeszowice      e-mail: lo_krzeszowice@poczta.onet.pl  www.lo.krzeszowice.net.pl

logo uks Uczniowski Klub Sportowy Fairway Krzeszowice

Regulamin i program  znajduje się na stronie https://wflokrzeszowice.wordpress.com/  w zakładce „Antyczne igrzyska”

Zaproszenie

do wzięcia udziału w

 

III Starożytnych Igrzyskach Olimpijskich

Młodzieży Szkolnej Powiatu Krakowskiego

 

Program:

Patronat: Polski Komitet Olimpijski, Małopolski Kurator Oświaty, Starosta Krakowski, Burmistrz Gminy Krzeszowice

Patronat medialny: Magazyn Krzeszowicki

Organizator: Liceum Ogólnokształcące w Krzeszowicach, Uczniowski

Klub Sportowy Fairway Krzeszowice

Cele zawodów:

·   Uczczenie 70 rocznicy założenia liceum w Krzeszowicach

·      Wykorzystanie sportu, w tym idei olimpijskiej w celach wychowawczych                                i edukacyjnych

·      Promocja wiedzy, talentów teatralnych i plastycznych  młodzieży                  w oparciu o tradycję olimpijską

·      Popularyzacja gry w golfa jako sportu olimpijskiego

·      Wyłonienie liderów sportu szkolnego

·      Poszerzenie oferty edukacyjnej dla szkół Powiatu Krakowskiego o organizację innowacyjnych zawodów  wzorowanych na antycznych igrzyskach olimpijskich

Termin  zawodów: 16 września 2015 roku  /środa/  godzina 9.30 – 13.00

Miejsce zawodów:  Paczółtowice – pole golfowe, budynek klubowy

Miejsce rozpoczęcia: Pole golfowe w Paczółtowicach, sala klubowa, godzina 9.30

Uczestnicy, kategorie wiekowe:

1.      Młodzież Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Krakowskiego – osobna klasyfikacja

2.      Młodzież Szkół Gimnazjalnych Gminy Krzeszowice – osobna klasyfikacja

3.      Gościnnie: Szkoła Mistrzostwa Sportowego im. M. Kopernika  w Krakowie  /osobna klasyfikacja, tylko dromos

Program imprezy:

Część organizacyjna: 9.30 – 10.00

1.      uroczyste rozpoczęcie

2.      ślubowanie zawodników o przestrzeganiu zasad fair play

3.      odprawa dla opiekunów drużyn

Część I  –  lekkoatletyka starożytna na ternie pola golfowego – driving range – 10.00 – 12.00

Konkurencje biegowe dla gimnazjów i szkól ponadgimnazjalnych

1.      Rozgrzewka dla uczestników igrzysk 10.00 – 10.10

2.      Dromos – bieg na dystansie  jednego stadionu  dla dziewcząt i chłopców

3.      Diaulos – bieg na dystansie długości 2 stadionów  dla dziewcząt i chłopców

4.      Hoplites dromos /bieg z tarczą/ dla chłopców na dystansie 2 stadionów

5.      Dolichos – bieg na dystansie  10 stadionów dla dziewcząt i chłopców

6.      Pentatlon /pięciobój starożytny/ tylko dla chłopców szkół ponadgimnazjalnych

§  Halma – skok w dal z miejsca

§  Acontisma – rzut oszczepem

§  Diskobolia – rzut dyskiem z miejsca z półobrotu

§  Dromos bieg 1 stadion

§  Pale – konkurencja siłowa, przeciąganie liny

Część II –   na polu golfowym w Paczółtowicach  w Sali Klubowej i na treningowym polu     golfowym 10.00 – 12.00

1. Konkurs recytatorski o tematyce sportowej.
Rywalizacja osobno dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

2. Konkurs wiedzy na tematy olimpijskie „Igrzyska olimpijskie – tradycja                                 i współczesność” i „Wszystko o golfie”
Rywalizacja osobno dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

3.      Konkurs plastyczny na wykonanie emblematu  Igrzysk

Rywalizacja osobno dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

4.      Konkurs na edukacyjnej grze planszowej „Szkolna akademia golfa”

Rywalizacja tylko dla gimnazjów.

5.      Promocyjny Turniej Golfowy „Golf start” dla dziewcząt i chłopców połączony z lekcją gry w golfa przygotowującą  do turnieju

Rywalizacja osobno dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Część III – zakończenie: 12.30 – 13.00

1.      Wieńczenie zwycięzców w konkurencjach igrzysk wieńcem olimpijskim

2.      Nagrodzenie zwycięzców w konkursach i turniejach

3.      Podsumowanie igrzysk i wręczenie nagród dla szkół

4.      Uroczyste zakończenie Igrzysk

Nagrody:

·         Medale i dyplomy za pierwsze 3 miejsca otrzymują najlepsi zawodnicy  w poszczególnych konkurencjach

·         Dla zwycięzców wszystkich organizowanych imprez towarzyszących organizatorzy przewidują pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe

·         Zwycięzcy w konkurencjach igrzysk, zdobywcy pierwszego miejsca, zostaną uhonorowani wieńcem z gałązki oliwki  na znak prymatu w swojej konkurencji oraz okolicznościową statuetką

·         Wszyscy zwycięzcy konkurencji igrzysk  zostaną upamiętnieni  na specjalnej stronie internetowej igrzysk /prawo do pieśni i posągu/

·         Szkoły otrzymują nagrody ufundowane przez organizatorów

Imprezy towarzyszące:

1.      Wystawa  fotograficzna  obrazująca przebieg  Igrzysk” w budynku Liceum

2.      Wykonanie „Wirtualnej galerii zwycięzców” dla zwycięzców igrzysk

Przepisy ogólne i uwagi:

·         Szkoły wraz z zaproszeniem otrzymują  szczegółowy regulamin imprezy.

·         Nauczyciele przebywający z młodzieżą na igrzyskach, pomagają w dbaniu                          o kulturalne i bezpieczne zachowanie uczestników. W trakcie imprezy mogą też pełnić funkcje sędziowskie.

·         Szkoły uczestniczące w igrzyskach  przyjeżdżają na koszt własny.

·         W kwestiach spornych oraz wszystkich innych, nie podanych w regulaminie,  głos rozstrzygający należy do organizatora.

·         Program imprezy może zostać zmodyfikowany ze względów organizacyjnych, finansowych, pogodowych lub innych nieprzewidzianych warunków.