Regulamin Igrzysk

 


gieg3

 

Regulamin

 

I Starożytne Igrzyska Olimpijskie

Młodzieży Szkół Powiatu Krakowskiego

 

 Organizacja:

Impreza rozpoczyna się na polu golfowym w Paczółtowicach o godzinie 9.00 w dniu              18 września 2013 roku. Wszystkie szkoły przyjeżdżają do Paczółtowic i spotykają  się w głównym budynku w sali klubowej. Tam nastąpi uroczyste rozpoczęcie zawodów oraz  przyrzeczenie zawodników o przestrzeganiu zasad fair play. Każda szkoła deleguje jedną osobę do przyrzeczenia. Po części oficjalnej następuje odprawa dla opiekunów szkół. Odprawa obejmuje losowanie kolejności startów i sprawy organizacyjne. Igrzyska rozgrywane są równocześnie na stadionie KS „Świt” w Krzeszowicach konkurencje biegowe i pięciobój – oraz na terenie infrastruktury pola golfowego w Paczółtowicach konkursy: recytatorski, wiedzy o igrzyskach, plastyczny, na grach edukacyjnych i turniej golfowy „Golf start” na treningowym polu golfowym. Wszystkie informacje dotyczące igrzysk znajdują się na stronie internetowej https://wflokrzeszowice.wordpress.com/  w zakładce „Antyczne igrzyska w szkole”.

Regulamin igrzysk odbywających się na stadionie KS „Świt” Krzeszowice

 

Konkurencje biegowe:

Rozgrzewka. Przed konkurencjami biegowymi obowiązuje rozgrzewka na stadionie 10 min. Podczas rozgrywania konkurencji pozostali startujący mogą zasiąść na trybunach stadionu lub kontynuować rozgrzewkę na płycie stadionu poza bramkami.

  

Kolejność konkurencji na stadionie

 

Dromos, diaulos, hoplites dromos, dolichos. Każdy bieg rozpoczynają: chłopcy szkoła ponadgimnazjalna, dziewczęta szkoła ponadgimnazjalna, chłopcy gimnazjum, dziewczęta gimnazjum.

 1. 1.      Dromos:  bieg  po płycie stadionu, nawierzchnia trawiasta, można biegać w obuwiu piłkarskim. Każdą szkołę reprezentuje jedna osoba. Startujący biegną po wyznaczonym torze. Dystans: od linii pola karnego do drugiej linii pola karnego po przeciwnej stronie boiska.
 1. 2.      Diaulos, bieg tam i z powrotem po wyznaczonym torze zasady j.w.
 1. 3.      Hoplites dromos: tylko dla chłopców, bieg z tarczą w ręce na dystansie 2 stadionów /tam i z powrotem/. Tarcza o średnicy 70 cm, jednakowa dla wszystkich uczestników. Zawodnik musi ukończyć bieg trzymając tarczę w ręce.
 1. 4.      Dolichos: bieg na dystansie 5 okrążeń dla dziewcząt i 5 dla chłopców, wokół znaczników ustawionych na końcach stadionu, zasady j.w.

Uwagi do biegu: na starcie uczniowie zgłaszają  się do biegu i zajmują tory według miejsc wylosowanych na odprawie dla opiekunów. Kolejność zajmowania torów obowiązuje dziewczęta i chłopców w każdym biegu. Zaraz po ukończeniu  konkurencji  pierwsi trzej zawodnicy zgłaszają się do dekoracji. Sędziowie na linii mety weryfikują kolejność i w razie wątpliwości podejmują decyzję. Dotyczy to wszystkich konkurencji biegowych. Uczniowie mogą biegać  w obuwiu piłkarskim /korkotrampki, korki/. W razie trudnych warunków pogodowych – deszcz, jest                    to gwarancją bezpiecznego i sprawnego poruszania się po trawiastej nawierzchni.

We wszystkich biegach zakaz startu niskiego, obowiązuje pozycja startowa półwysoka               lub wysoka.

Układ stadionu do konkurencji biegowych – rys. 1 i 2 i układ do pięcioboju rys. 3

Rys. 1

boisko biegi

Rys. 2

bieg długip 

 

 

Pentatlon /pięciobój/

Zawodnicy biorą udział w pięcioboju według kolejności wylosowanej na odprawie dla opiekunów grup. Dotyczy to wszystkich konkurencji. Zawodnicy startują w dyscyplinach według kolejności: 1 – skok w dal, 2 – rzut oszczepem, 3 –  rzut dyskiem, 4 – bieg, 5 – konkurencja siłowa /przeciąganie liny/.

Po każdej konkurencji odpada zawodnik z najsłabszym wynikiem. I tak do skoku w dal startują wszyscy reprezentanci szkół – 8 osób. Do rzutu oszczepem 7 osób, do rzutu dyskiem 6 osób,  do biegu na jeden stadion 5 osób. W tym biegu wyłaniamy zdobywcę 1, 2 i 3 miejsca. Uczniowie zajmujący 1 i 2 miejsce przechodzą do finału pentatlonu. Startują w konkurencji                           siłowej – przeciąganie liny i tym samym wyłaniają zwycięzcę w pięcioboju starożytnym. Uczeń zajmujący 3 miejsce w biegu zajmuje 3 miejsce w całości zmagań.

1 – Skok w dal: skok w dal z miejsca, 2 próby, decyduje lepszy wynik;

2 – Rzut oszczepem: rzut techniką naturalną z przed linii ograniczającej rzut, nadepniecie linii skutkuje nieważnością rzutu, 2 próby, decyduje lepszy wynik, oszczep powinien wbić się  w ziemię lub pozostawić trwały ślad;

3 – Rzut dyskiem: rzut techniką z ustawienie bokiem, bez obrotu i przeskoku ze względu na zasady bezpieczeństwa oraz tradycyjną, antyczną technikę wykonania rzutu, nadepnięcie linii skutkuje nieważnością rzutu, dwie próby, decyduje lepszy wynik;

4 – Bieg: zasady jak w dromosie;

5 – Konkurencja siłowa – przeciąganie liny: zawodnicy wykonają przeciąganie liny aż do momentu kiedy jeden z zawodników nastąpi stopą na linię środkową lub ją przekroczy. Rywalizacja  do 2 wygranych prób;

Po rozstrzygnięciu rywalizacji następuje dekoracja uczniów zajmujących 1, 2 i 3 miejsce. Pozostali uczestnicy pentatlonu otrzymują pamiątkowe medale.

Bezpieczeństwo: Wszystkie konkurencje pentatlonu, oprócz biegu, rozpoczynają się w kole środkowym boiska piłkarskiego średnicy 18,30 m. Linia ograniczająca do skoku w dal, rzutu oszczepem i rzutu dyskiem oraz w konkurencji siłowej to linia środkowa boiska piłkarskiego.   W czasie pentatlonu uczniowie niestartujący w tej konkurencji przebywają na trybunach  i obserwują zawody. Na boisku mogą się znajdować tylko opiekunowie grup, sędziowie  i zawodnicy. W czasie konkurencji rzutu oszczepem i rzutu dyskiem w kole środkowym znajduje się tylko jeden startujący, pozostali znajdują się w obrębie pola karnego i obserwują zawody czekając na wywołanie swojego nazwiska. Po zakończeniu wykonania próby uczniowie z koła środkowego powracają do obrębu pola karnego. Nieprzestrzeganie dyscypliny i zasad bezpieczeństwa w czasie rzutu oszczepem i rzutu dyskiem może zakończyć się natychmiastową dyskwalifikacją uczestnika rywalizacji w pentatlonie i odesłaniem go na trybuny stadionu bez prawa składania protestu. Opiekunowie młodzieży ze szkół biorących udział w zawodach zwracają uwagę  aby uczniowie kibicujący nie wchodzili na boisko podczas rzutu dyskiem                   i oszczepem.  Po dekoracji zawodników pięcioboju reprezentacje szkół wracają swoimi środkami transportu do Paczółtowic na zakończenie imprezy, na uroczyste wieńczenie zwycięzców                     w konkurencjach igrzysk i na wręczenie nagród dla szkół.

boisko 1

Konkurencje igrzysk na polu golfowym w Paczółtowicach

 

Każda konkurencja posiada swojego koordynatora – sędziego odpowiedzialnego                              za prawidłowy przebieg konkursu

 

 1. 1.    Konkurs recytatorski. Uczniowie prezentują fragment utworu  o treści nawiązującej  do sportu lub do igrzysk olimpijskich. Obowiązują zasady jak na konkursie recytatorskim. Wyłania się 1, 2 i 3 miejsce.
 1. 2.   Konkurs plastyczny na wykonanie tarczy do biegu hoplites dromos według wzorów greckich. Szkoły wcześniej otrzymują pustą tarczę i przywożą ją na zawody gotową                          i ozdobioną. Komisja konkursowa ocenia tarcze i wyłania 1, 2 i 3 miejsce. W razie nieprzystąpienia do konkursu szkoła jest zobowiązana przywieść nieozdobioną tarczę, gdyż będzie ona użyta w biegu hoplites dromos.
 1. 3.    Konkurs wiedzy. Uczniowie rozwiązują test pytań otwartych i zamkniętych.  Kolejność ustala komisja po sprawdzeniu testu. Tematyka i zakres wiedzy na stronie: https://wflokrzeszowice.wordpress.com w zakładce „Antyczne igrzyska w szkole” – „Konkursy igrzysk”, „Konkurs wiedzy olimpijskiej”.
 1. 4.    Konkurs na edukacyjnej grze planszowej „Igrzyska w Olimpii”: Eliminacje  na 3 planszach. Zwycięzca awansuje do rozgrywki finałowej, w której bierze udział 3 zwycięzców eliminacji. Z grą można zapoznać się na stronie internetowej https://wflokrzeszowice.wordpress.com w zakładce „Antyczne igrzyska w szkole” – „Gra planszowa”
 1. 5.     Turniej golfowy dla dziewcząt i chłopców nie mających wcześniej kontaktu z grą  w golfa „Golf-start”. Przed turniejem uczestnicy biorą udział w szkoleniu z podstaw golfa – puttowanie tj. wbijanie piłki do dołka golfowego z najbliższej odległości na greenie. Po próbnych zajęciach i instruktażu uczniowie startują w turnieju na treningowym polu golfowym. Rozgrywają trafianie do dołka na 6 różnych greenach z ustalonych wcześniej miejsc.  Obowiązuje rywalizacja stroke play /na uderzenia/ zwycięża uczeń, który umieści piłkę w 6 dołkach najmniejszą liczbą uderzeń. W razie równych wyników zarządza się dogrywkę na 1 dołku aż do wyłonienia zwycięzcy. O kolejności decyduje Komitet, który nadzoruje zawody i zarządza ewentualne dogrywki i wyłania 1, 2 i 3 miejsce w kategorii dziewcząt i chłopców szkół  ponadgimnazjalnych i gimnazjów. Ważne: wszystkich uczestników zawodów golfowych obowiązuje obuwie sportowe na płaskiej podeszwie /obcasy wykluczone/!

 

 1. 6.    Konkurs na reportaż fotograficzny pt. „Starożytne Igrzyska Olimpijskie Młodzieży Szkolnej Powiatu Krakowskiego”. Uczniowie dokumentują fotograficznie przebieg zawodów, a potem przedstawiają komisji zestaw 10 zdjęć formatu 10 x 15. Mogą startować drużyny 2 osobowe lub jednoosobowe. Komisja wyłania 1, 2 i 3 miejsce                          w konkursie w czasie 7 dni od daty złożenia prac, którą wyznacza się na 7 dni                           po igrzyskach tj. na dzień 25 września 2013 r. Nagrody zostaną przekazane w 7 dni                     po ogłoszeniu wyników. Wyróżnione prace zostaną zaprezentowane na szkolnej wystawie fotograficznej w Liceum w Krzeszowicach i w „Magazynie Krzeszowickim”. Składanie prac w sekretariacie Liceum w Krzeszowicach. Po zakodowaniu prace zostaną przedstawione komisji konkursowej.

Nagrody:

 • Medale i dyplomy za pierwsze 3 miejsca otrzymują najlepsi zawodnicy w poszczególnych konkurencjach.
 • Tylko zwycięzcy w konkurencjach igrzysk, zdobywcy pierwszego miejsca, zostaną uhonorowani wieńcem z gałązki oliwki  na znak prymatu w swojej konkurencji.
 • W pentatlonie dodatkowo wszyscy startujący zawodnicy otrzymują dyplom i medal                       za uczestnictwo.
 • Wszyscy uczestnicy i zwycięzcy konkurencji igrzysk  zostaną upamiętnieni na specjalnej stronie internetowej igrzysk /prawo do pieśni i posągu/.
 • Imieniem zwycięzcy dromosu /szkoła ponadgimnazjalna chłopcy/ zostanie nazwana olimpiada /czas do następnych igrzysk/ w kolejnym roku – miano epomyna.
 • Dla zwycięzców wszystkich organizowanych imprez towarzyszących organizatorzy przewidują pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.
 • Szkoły otrzymują nagrody ufundowane przez organizatorów.
 • Dla zwycięzców w I Starożytnych Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży Szkolnej Powiatu Krakowskiego wykonana zostanie specjalna strona internetowa, na której zostaną upamiętnieni zwycięzcy i uczestnicy igrzysk oraz dokumentacja fotograficzna w postaci „Wirtualnej galerii zwycięzców”.

          Przepisy ogólne i uwagi:

 • Nauczyciele przebywający z młodzieżą na igrzyska, pomagają w dbaniu o kulturalne                  i bezpieczne zachowanie uczestników. W trakcie imprezy mogą też pełnić funkcje sędziowskie.
 • Szkoły uczestniczące w igrzyskach  przyjeżdżają na koszt własny.
 • Nagrody dla zwycięzców w konkursie fotograficznym zostaną wręczone w terminie późniejszym.
 • W kwestiach spornych oraz wszystkich innych, nie podanych w regulaminie, głos rozstrzygający należy do organizatora.
 • Program imprezy może zostać zmodyfikowany ze względów organizacyjnych, finansowych, pogodowych lub innych nieprzewidzianych warunków.

Szczegółowych informacji udziela:

mgr Jacek Banach, nauczyciel wychowania fizycznego, tel.: 698 044 865

Zgłoszenia:

Liceum Ogólnokształcące w Krzeszowicach, ul. Ogrodowa 3, 32-065 Krzeszowice,                        tel. /fax: 12 282 03 46, e-mail:  lo_krzeszowice@poczta.onet.pl do 17 czerwca 2013 roku.  Przy zgłoszeniu proszę załączyć listę zgłoszenia szkoły do imprezy.

Lista zgłoszenia dla szkoły ponadgimnazjalnej:

I Starożytne Igrzyska Olimpijskie Młodzieży Szkól Powiatu Krakowskiego

Krzeszowice 18.09.2013 r.

Nazwa szkoły

Dyscyplina

Dziewczęta

imię i nazwisko

Chłopcy

imię i nazwisko

Miejsce konkurencji

Dromos

1

1

stadion

Diaulos

1

1

stadion

Dolichos

1

1

stadion

Hoplites dromos

X

1

stadion

Pentatlon

X

1

stadion

Konkurs wiedzy

1osoba

pole golfowe

Konkurs recytatorski

1 osoba

pole golfowe

Gra planszowa

1 osoba

pole golfowe

Golf

1

1

Pole golfowe

 Reportaż

fotograficzny

Drużyna: 1 lub 2 osoby

stadion/pole golfowe

Zawodnicy rezerwowi

Opieka

Imię i nazwisko

podpis

W/w  uczniowie są zdrowi i mogą brać udział w zawodach

Pieczątka szkoły

Data                                                                      Podpis Dyrektora szkoły

 

Razem 15 osób plus uczniowie rezerwowi wg uznania opiekuna.

Lista zgłoszenia dla gimnazjum

I Starożytne Igrzyska Olimpijskie Młodzieży Szkól Powiatu Krakowskiego

Krzeszowice 18.09.2013 r.

 

Nazwa szkoły

Dyscyplina

Dziewczęta

imię i nazwisko

Chłopcy

imię i nazwisko

Miejsce konkurencji

Dromos

1

1

stadion

Diaulos

1

1

stadion

Dolichos

1

1

stadion

Hoplites dromos

X

1

stadion

Pentatlon

X

X

stadion

Konkurs wiedzy

1osoba

pole golfowe

Konkurs recytatorski

1 osoba

pole golfowe

Gra planszowa

1 osoba

pole golfowe

Golf

1

1

pole golfowe

Reportaż

fotograficzny

Drużyna: 1 lub  2 osoby

stadion/pole golfowe

Zawodnicy rezerwowi

Opieka

imię i nazwisko

podpis

W/w  uczniowie są zdrowi i mogą brać udział w zawodach.

Pieczątka szkoły

Data                                                              Podpis  Dyrektora szkoły

 

Razem 14  osób plus uczniowie rezerwowi wg uznania opiekuna.

 

 

Druk zgłoszenia do wypełnienia przez szkołę

 I Starożytne Igrzyska Olimpijskie Młodzieży Szkól Powiatu Krakowskiego Krzeszowice 18.09.2013 r.

Nazwa szkoły

 

Dyscyplina

Dziewczęta

imię i nazwisko

Chłopcy

imię i nazwisko

Miejsce konkurencji

Dromos

 

 

 

stadion

Diaulos

stadion

Dolichos

stadion

Hoplites

dromos

XXXXXX

stadion

Pentatlon

XXXXXX

*

stadion

Konkurs wiedzy

 

pole golfowe

Konkurs recytatorski

pole golfowe

Gra planszowa

pole golfowe

Golf

Pole golfowe

Reportaż

fotograficzny

stadion/pole golfowe

Zawodnicy rezerwowi

Opieka

W/w  uczniowie są zdrowi i mogą brać udział w zawodach

Pieczątka szkoły

 

 

 

Data                                                               Podpis  Dyrektora Szkoły

 

 

*W pentatlonie startują wyłącznie chłopcy ze szkół ponadgimnazjalnych