Zgłoszenie szkoły

Zgłoszenia: Liceum Ogólnokształcące  w Krzeszowicach ul Ogrodowa 3, 32-065 Krzeszowice,  telefon/fax: 12 282 03 46, e-mail:  lo_krzeszowice@poczta.onet.pl do

17 czerwca 2013 roku.  Przy zgłoszeniu można załączyć listę zgłoszenia szkoły do imprezy.

gieg3

Lista zgłoszenia dla szkoły ponadgimnazjalnej:

konkurencje – liczba uczniów

I Starożytne Igrzyska Olimpijskie Młodzieży Szkól Powiatu Krakowskiego

Krzeszowice 18.09.2013

Nazwa szkoły

Dyscyplina

Dziewczęta

imię i nazwisko

Chłopcy

imię i nazwisko

Miejsce konkurencji

Dromos

1

1

stadion

Diauos

1

1

stadion

Dolichos

1

1

stadion

Hoplites dromos

X

1

stadion

Pentatlon

X

1

stadion

Konkurs wiedzy

1osoba

pole golfowe

Konkurs recytatorski

1 osoba

pole golfowe

Gra planszowa

1 osoba

pole golfowe

Golf

1

1

Pole golfowe

 Reportaż

fotograficzny

Drużyna: 2 osoby

stadion/pole golfowe

Zawodnicy rezerwowi

Opieka

Imię i nazwisko

podpis

W/w  uczniowie są zdrowi i mogą brać udział w zawodach

Pieczątka szkoły

Podpis Dyrektora szkoły

 

Razem 15 osób plus uczniowie rezerwowi wg uznania opiekuna.

Lista zgłoszenia dla gimnazjum

konkurencje – liczba uczniów

I Starożytne Igrzyska Olimpijskie Młodzieży Szkól Powiatu Krakowskiego

Krzeszowice 18.09.2013

 

Nazwa szkoły

Dyscyplina

Dziewczęta

imię i nazwisko

Chłopcy

imię i nazwisko

Miejsce konkurencji

Dromos

2

2

stadion

Diauos

2

2

stadion

Dolichos

2

2

stadion

Hoplites dromos

X

1

stadion

Pentatlon

X

X

stadion

Konkurs wiedzy

1osoba

pole golfowe

Konkurs recytatorski

1 osoba

pole golfowe

Gra planszowa

1 osoba

pole golfowe

Golf

1

1

Pole golfowe

Reportaż

fotograficzny

Drużyna  2 osoby

stadion/pole golfowe

Zawodnicy rezerwowi

Opieka

imię i nazwisko

podpis

W/w  uczniowie są zdrowi i mogą brać udział w zawodach

Pieczątka szkoły

Data                                                             Podpis  Dyrektora szkoły

 

Razem 20 osób plus uczniowie rezerwowi wg uznania opiekuna.

 

 

 

Druk zgłoszenia do wypełnienia przez szkołę

 I Starożytne Igrzyska Olimpijskie Młodzieży Szkól Powiatu Krakowskiego Krzeszowice 18.09.2013

Nazwa szkoły

 

Dyscyplina

Dziewczęta

imię i nazwisko

Chłopcy

imię i nazwisko

Miejsce konkurencji

Dromos

stadion

Diauos

stadion

Dolichos

stadion

Hoplites

dromos

XXXXXX

stadion

Pentatlon

XXXXXX

*

stadion

Konkurs wiedzy

pole golfowe

Konkurs recytatorski

pole golfowe

Gra planszowa

pole golfowe

Golf

Pole golfowe

Reportaż

fotograficzny

stadion/pole golfowe

Zawodnicy rezerwowi

Opieka

W/w  uczniowie są zdrowi i mogą brać udział w zawodach

Pieczątka szkoły

Data                                                Podpis  Dyrektora Szkoły

*W pentatlonie startują wyłącznie chłopcy ze szkół ponadgimnazjalnych