PL – Innowacja – golf

logo_Program_LLP_PL

logo comenius FINALEL O w Krzeszowicach

Innowacja programowa z wychowania fizycznego: „Szkolna akademia golfa – zajęcia z golfa na wychowaniu fizycznym”

Autor: Jacek Banach

Założenia innowacji100_2325

Zajęcia edukacyjne z golfa wpisują się doskonale w treści nauczania, które powinny być realizowane na wychowaniu fizycznym, szczególnie jeżeli chodzi o  działania na rzecz zachowania zdrowia, aktywności rekreacyjnej rozumianej jak przygotowanie do wyboru sportu całego życia.Golf SENIOR

Golf jako jedna z nielicznych dyscyplin ma mocno rozbudowaną etykę gry  przez co jest sportem o wysokich walorach wychowawczych.cropped-100_4562.jpg

Celem zajęć jest zainteresowanie szeroko pojętą aktywnością rekreacyjna i sportową poprzez promowanie od niedawna dostępnych form aktywności fizycznej, dbałość o własne zdrowie fizyczne i psychiczne, upowszechnianie gry w golfa w swoim środowisku, wykorzystanie aspektów wychowawczych gry w  oddziaływaniu na ucznia, wyłonienie liderów sportu golfowego. Ważnym elementem zajęć z golfa jest   możliwości zapoznania się i skorzystania z infrastruktury pola golfowego tj: putting greenu, chipping greenu, driving range,  akademii golfa oraz pola golfowego klasy mistrzowskiej. 100_6232

Uczeń po zakończeniu szkolenia będzie potrafił  skorzystać z pola golfowego wg obowiązujących zasad, dobrać właściwie sprzęt do tej gry, stosować zasady etyki zachowania na polu golfowym, ceremoniał oraz  podstawowe reguły gry, przestrzegać zasady bezpieczeństwa obowiązujące na polu golfowym, realizować  taktycznie grę krótką i długą, potrafi przeprowadzić rozgrzewkę  charakterystyczną dla tej dyscypliny , wymienić korzyści jakie niesie uprawianie zajęć rekreacyjnych na wolnym powietrzu oraz potrafi wskazać zdrowotne oraz wychowawcze aspekty gry w golfa.100_6656

Oprócz tego potrafi wykonać puttowanie, chippowanie i półwswing oraz swing golfowy. Potrafi grać driverem i wykonać uderzenia specjalne w golfie. Potrafi dobierać w zależności od sytuacji właściwy sprzęt do gry i wykonać nim odpowiednie do warunków gry uderzenie.

Potrafi czytać pole golfowe i planować grę w zakresie taktyki. Posługuje się nomenklaturę związaną z tą grą w języku polskim i angielskim.100_7498

Treści realizowane będą w oparciu o posiadany przez szkołę sprzęt sportowy do tej gry tj. zestawy kijów golfowych, mat i piłek, które zostały przekazane do szkoły przez Polski Związek Golfa, który objął patronatem te zajęcia. Część zajęć będzie realizowana w sali gimnastycznej tj. puttowanie, chipowanie, półswing, natomiast  na boisku szkolnym zajęcia z pełnego swingu i uderzeń specjalnych. Wszystkie lekcje będą prowadzone piłkami treningowymi /oprócz puttowania/ ze względu na bezpieczeństwo uczniów na zajęciach.  Każda grupa objęta szkoleniem będzie mogła bezpłatnie korzystać z zajęć na obiektach Pola Golfowego i tam doskonalić swoje umiejętności w warunkach startowych.

100_7910

Spodziewane efekty to: poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły w ramach wychowania fizycznego o nowe zajęcia, niespotykane w innych szkołach. Wyposażenie uczniów w umiejętności i wiedzę sprzyjającą wyborowi sportu całego życia. Uatrakcyjnienie zajęć wychowania fizycznego przez umożliwienie korzystania z infrastruktury Pól Golfowych. Pozyskanie funduszy i nowego wyposażenia przez szkołę od organizacji wspierających statutowo rozwój tej dyscypliny i wykorzystanie ich do podniesienia rangi i poziomu innowacji.

logo uks

Sukcesem w odniesieniu do oczekiwanych  efektów będzie rozbudzenie zainteresowania młodzieży sportem golfowym przejawiające się w aktywnym uczestnictwie ćwiczących w zajęciach, w konkursach i zawodach w szkole oraz poza nią w trakcie trwania nauki oraz po ustaniu obowiązku szkolnego.

Jednym z elementów programu jest edukacyjna gra planszowa o golfie.

iCOMmage3095