Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze UKS Fairway Krzeszowice

 

logo uksZarząd Uczniowskiego Klubu Sportowego Fairway Krzeszowice, 32-065 Krzeszowice ul. Ogrodowa 3  zawiadamia członków klubu, iż 12 czerwca  2015 roku o godz. 13.00 – I termin (13:30 – II termin) w sali nr 2 Liceum w Krzeszowicach ul Ogrodowa 3, 32-065 Krzeszowice odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze zgodnie z poniższym porządkiem i regulaminem obrad:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
 3. Sprawozdanie z działalności klubu za okres nierozliczony
 4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 5. Uchwalenie absolutorium dla Zarządu Klubu.
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 7. Wybór Zarządu Klubu.
 8. Wybór Komisji Rewizyjnej.
 9. Podjecie uchwał w sprawie wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 10. Przedstawienie planu pracy na rok 2015
 11. Podjęcie uchwały w sprawie  przedstawionego planu pracy
 12. Wolne wnioski – dyskusja.
 13. Zamknięcie posiedzenia.